naglowek_Ldd2019.jpg

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin

 

PROGRAM RAMOWY

Debaty mogą zawierać oznaczone wystąpienia sponsorowane firm

 

Sobota, 6 kwietnia 2019 r.

 

9.00 Otwarcie konferencji

9.15 – 10.30 Debata 1
Terapie iniekcyjne cukrzycy

Lekarz – pacjent – lek, czyli pacjent przejmuje kontrolę?
Nowoczesne terapie iniekcyjne – więcej niż kontrola glikemii

Przerwa na dyskusje przy kawie

10.45 – 11.45 Debata 2
Priorytet cenowy w cukrzycy - tańsze a skuteczne?

Metformina / Pochodne sulfonylomocznika / Insuliny ludzkie i biosymilarne

Przerwa na dyskusje przy kawie

12.00 - 13.00 Debata 3
2019 kolejnym rokiem flozyn?

Empagliflozyna / Dapagliflozyna / Kanagliflozyna / Ertugliflozyna

Przerwa na lunch

13.45 – 15.00 Debata 4
Nie tylko glikemia, czyli ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy

Co nowego w nadciśnieniu tętniczym?
Czekając na zmiany w zaleceniach lipidowych
Niewydolność serca – gorący temat w diabetologii

15.00 - 15.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie